Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Oνοματολογίας & Ορολογίας της Χημείας»

«1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ονοματολογίας & Ορολογίας της Χημείας»
  
    Το Τμήμα Παιδείας & Χημικής Εκπαίδευσης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Oνοματολογίας & Ορολογίας  της Χημείας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2014, στα γραφεία της ΕΕΧ (Κάνιγγος 27, 6ος όροφος)

Το συνέδριο γίνεται υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


1) Θεματικές ενότητες του συνεδρίου:
§  Ονοματολογία της Χημείας.
§  Ορολογία της Χημείας.
§  Συμβολισμός στη Χημεία.

2) Σκοπός του συνεδρίου:
Να ανοίξει διάλογος για το εξαιρετικά σημαντικό θέμα της ενοποίησης της Χημικής Ονοματολογίας & Ορολογίας και εναρμόνισης με τα διεθνή δεδομένα.

3) Πληροφορίες για το συνέδριο (2η ανακοίνωση)


   Κόστος συμμετοχής στο συνέδριο
   Η συμμετοχή στο συνέδριο έχει οριστεί στα 15 Ευρώ και για τους προπτυχιακούς φοιτητές στα 10 Ευρώ. Περιλαμβάνονται: καφές-αναψυκτικό στα διαλείμματα, φαγητό το μεσημέρι, ο φάκελος και τα πρακτικά του συνεδρίου καθώς και η βεβαίωση συμμετοχής.
Δε χρειάζεται προεγγραφή.

4) Επιτροπές του συνεδρίου

Πρόεδρος Συνεδρίου: Α.Παπαδόπουλος, καθηγητής ΤΕΙ Θες/νίκης. Πρόεδρος της ΕΕΧ


α) Επιστημονική επιτροπή:
β) Οργανωτική επιτροπή:

Πρόεδρος: Μ.Καραγιάννης, καθηγητής Παν. Ιωαννίνων
Μέλη:
§  Α.Βάρβογλης, καθηγητής Οργανικής Χημείας Παν. Θεσσαλονίκης
§  Π.Γιαννακουδάκης, Αν. καθηγητής Φυσικοχημείας Παν. Θεσσαλονίκης
§  Α.Γκιμήσης, Αν. καθηγητής Οργανικής Χημείας Παν. Αθηνών
§  Κ.Ευσταθίου, καθηγητής Αναλυτικής Χημείας Παν. Αθηνών
§  Μ.Κακριδή, επικ. καθηγήτρια τομέα Γλωσσολογίας Παν. Αθηνών
§  Ν.Κλούρας, καθηγητής Ανόργανης Χημείας Παν. Πατρών
§  Α.Κουτσολέλος, καθηγητής Ανόργανης Χημείας Παν. Κρήτης
§  Σ.Περλεπές, καθηγητής Ανόργανης Χημείας Παν. Πατρών
§  Π.Σίσκος, καθηγητής Αναλυτικής Χημείας Παν. Αθηνών
§  Γ.Τσαπαρλής, καθηγητής Φυσικο-χημείας Παν. Ιωαννίνων
Πρόεδρος: Α.Μαυρόπουλος, Χημικός, Σχολικός Σύμβουλος
Μέλη:
§  Κ.Αποστολόπουλος, Χημικός, Σχολικός Σύμβουλος
§  Ε.Ασημέλλης, Χημικός, Εκπ/κός
§  Χ.Αλεξόπουλος, Χημικός, Γ.Χ.Κ.
§  Κ.Κυπραίου, Χημικός,
§  Γ.Κυριακάκου, Χημικός,
§  Δ.Μεϊντάνης, Χημικός, Εκπ/κός
§  Ε.Παπαδοπούλου, Χημικός,
§  Κ.Σταματέλου, Χημικός, Εκπ/κός
§  Φ.Σιδέρη, Χημικός, Εκπ/κός, μέλος Δ.Ε
§  Λ.Χαραλαμπάτου, Χημικός, Εκπ/κός.